Regio-Overleg Thuislozenzorg Brussel

  ::    ::    ::  

Situering en opdrachten

Doelstelling:


  • Uitwisseling van informatie vanuit de sector en opvolging van beleidsontwikkelingen;

  • Het voorstellen van (nieuwe) organisaties, initiatieven of projecten in de thuislozenzorg;

  • Het stimuleren van samenwerking in de sector (o.a. Week van de Brusselse thuislozenzorg, Project thuislozenzorg-OCMW's);

  • De BWR-medewerker vertegenwoordigt het Regio-Overleg Thuislozenzorg in het overkoepelend Brussels overleg en werkt nauw samen met de Franstalige en bicommunautaire federaties, CAW Brussel en het Steunpunt thuislozenzorg, La Strada. 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC