Regio-Overleg Thuislozenzorg Brussel

  ::    ::    ::  

Werkgroepen

Naargelang de noden op het terrein worden projecten en thematische (adhoc) overlegwerkingen opgezet. Momenteel zijn er geen werkgroepen.

 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC