Informatiebeheer

  ::    ::    ::    ::    ::    ::  

Sociaal Brussel Online

Sociaal Brussel Online (www.sociaalbrussel.be) wordt ontwikkeld en beheerd door het Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie (CMDC - CDCS vzw) in nauw partnerschap met de BWR en het Centrum voor Informatica van het Brussels Gewest (CIBG). Het wil een toegangspoort zijn tot het volledige Brusselse welzijns- en gezondheidsaanbod. De Nederlandstalige, Franstalige en tweetalige organisaties worden er zowel in het Nederlands als in het Frans beschreven. Sociaal Brussel Online geeft naast de algemene welzijnsvoorzieningen en de intersectorale coördinaties een overzicht van de Brusselse dienstverlening voor kansarmen, ouderen, thuislozen, personen met een handicap, jonge kinderen, kinderen en jongeren, gezinnen, daders van strafbare feiten en slachtoffers, woonwagenbewoners en Roma, binnenschippers, en omtrent huisvesting, verslavingen, bijzondere jeugdzorg, socioprofessionele inschakeling, fysieke en geestelijke gezondheid, seksuele geaardheid en genderidentiteit (LGBTQIA), gelijkheid VrouwenMannen en mensenrechten. Momenteel wordt dit actueel en zo volledig mogelijk overzicht uitgebreid tot alle domeinen van de welzijns- en gezondheidssector

 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC