Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (BROG)

  ::    ::    ::    ::  

Situering en opdrachten

Het BROG is het representatief overleg- en samenwerkingsorgaan van de Nederlandstalige gehandicaptenzorg in het Brusselse hoofdstedelijke gewest en is ingebed binnen de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad.
Het BROG is formeel vertegenwoordigd in het ROG Vlaams-Brabant en Brussel; dit conform het Besluit zorgregie goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 maart 2006. Het ROG Vlaams-Brabant en Brussel is collectief verantwoordelijk voor het uitwerken en uitvoeren van de processen van zorgvraagregistratie, zorgbemiddeling, zorgafstemming en zorgplanning.
De ROG 's adviseren het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap o.a. over de regionale zorguitbreiding en de toewijzing van het zorgbudget dat aan de verschillende provincies en Brussel toegekend wordt. In het licht van deze evolutie en de huidige werking van het BROG (cf. feitelijke vereniging in de schoot van de BWR) is er met de BROG-partners een Afsprakenregeling rond de organisatie- en werkingsstructuur van het BROG-vastgelegd.

Het BROG stelt zich tot doel:
  • Overleg, samenwerking, zorgafstemming en zorguitbreiding stimuleren binnen de Nederlandstalige gehandicaptenzorg in het Brusselse hoofdstedelijke gewest.
  • Belangenbehartiging (t.a.v. het gehandicaptenbeleid binnen de Vlaamse Gemeenschap) van de Nederlandstalige gehandicaptenzorg te Brussel.
  • Ondersteunen van het werkveld bij het opzetten van activiteiten, projecten die inspelen op specifieke noden en problemen van de doelgroep.
Bevorderen van intersectorale samenwerking. 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC