Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (BROG)

  ::    ::    ::    ::  

Werkgroepen en overige overlegstructuren

Binnen het BROG zijn er 3 werkingsniveaus:
 1. PLENAIRE VERGADERING
 2. STUURGROEP
 3. PROJECTEN EN WERKGROEPEN

1) PLENAIRE VERGADERING
 • Samenstelling
  De Plenaire Vergadering is samengesteld uit alle lidorganisaties van het BROG.
 • Opdrachten
  De Plenaire Vergadering is bevoegd voor:
  • aanduiding van de leden van de Stuurgroep.
  • adviesverlening inzake de individuele vergunnings- en erkenningsaanvragen van de voorzieningen. Procedure van adviesverlening
  • uitwerken van een meerjarenplan betreffende de uitbouw van de Nederlandstalige gehandicaptenzorg te Brussel.
  • verdeling van de plaatsen (op basis van de centrale wachtlijstgegevens en de omzendbrief van het Vlaams Agentschap).
  • formuleren van een voorstel van regionaal zorgenplan en regionaal uitbreidingsbudget aan het ROG Vlaams-Brabant en Brussel.

2) STUURGROEP
 • Samenstelling
  De stuurgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de voorzieningen en diensten uit de gehandicaptensector, ouder- en belangenverenigingen die een werking in het Brusselse gewest ontwikkelen, een vertegenwoordiger(waarnemer) vanuit de VGC-administratie.
  Bij de samenstelling van de stuurgroep wordt ernaar gestreefd dat elke typevoorziening van het VAPH in de stuurgroep vertegenwoordigd is.
 • Opdrachten
  De Stuurgroep stuurt de werkzaamheden van het BROG, volgt het Vlaamse gehandicaptenbeleid alsook het beleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie t.a.v. personen met een handicap van nabij op en bewaakt binnen het Vlaamse gehandicaptenbeleid ook de Brusselse belangen. De Stuurgroep wordt gemandateerd om het BROG te vertegenwoordigen bij onderhandelingen of besprekingen met de diverse beleidsinstanties, andere ROG ís e.d.m.; dit betreffende aangelegenheden van de sector van personen met een handicap.

3) PROJECTEN EN WERKGROEPEN
In de schoot van het BROG kunnen, na consultatie van de Stuurgroep, aparte werk- of projectgroepen worden opgericht. De werkgroepen bepalen zelf hun agenda en frequentie van vergaderen. Dit wordt gemeld aan de leden van het BROG, die zich ook kandidaat kunnen stellen om hieraan deel te nemen. 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC