Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (BROG)

  ::    ::    ::    ::  

Project Sectorfacilitator

Sinds midden 2007 is tijdelijk, met projectsubsidies van de VGC, een sectorfacilitator personen met een handicap, tewerkgesteld met als opdracht:
- in kaart brengen van de reŽle zorgvragen van personen met een handicap in Brussel (zie onder BROG-publicaties)
- uitwerken van gerichte acties die de instroom van personen met een handicap in de sector bevorderen
- bijkomende opvang genereren binnen het uitbreidingsbeleid. 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC