Lokaal sociaal beleid

  ::    ::  

Partners

Betrokken sectoren en organisaties:
 • Brussels Onthaalbureau Nieuwkomers
 • CAW Archipel
 • CAW Mozaïek
 • Dienst Gemeenschapscentra
 • Huis der Gezinnen
 • Ingebouwde centra algemeen welzijnswerk
 • Kind en Gezin
 • Lokale dienstencentra
 • Regionaal integratiecentrum Foyer
 • Samenlevingsopbouw-Bussel
 • Seniorencentrum
 • Vlaamse Gemeenschapscommissie
 • Geïntegreerde wijkwerkingen (Chambéry, Bonnevie, De Schakel, ...)
 • ...


 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC