Interculturalisering

  ::    ::    ::    ::    ::  

Dossier: Cultuursensitieve zorg in Brussel

Dit dossier werd voor u ontwikkeld door het consortium Cultuursensitieve zorg. Het huis voor gezondheid, de BWR, Het kenniscentrum Woonzorg, het Steunpunt cultuursensitieve zorg en BON (het Agentschap Integratie en Inburgering) maken deel uit van dit consortium. De bedoeling is dat we onze expertise, methodieken en vormingen met elkaar uitwisselen om zo nog tot een betere ondersteuning te komen van de zorg- en welzijnssector rond interculturaliseren.  Veel leesplezier met dit dossier!


 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC