Interculturalisering

  ::    ::    ::    ::    ::  

Cultuurgevoelige Jeugdhulp

Expertisenetwerk voor (cultuur)gevoelige jeugdhulpverleners

Het EIF (Europees Integratie Fonds) project Cultuurgevoelige Jeugdhulp is sinds februari 2013 opgestart. Het project gaat uit van Steunpunt Jeugdhulp met als partners Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad en CAW Metropool.

Het project wil hulpverleners ondersteunen in het werken met minderjarige nieuwkomers uit niet-Europese landen. Op die manier draagt het project bij tot het verhogen van de toegankelijkheid van de jeugdhulp voor jonge nieuwkomers.
Het concept vertaalt zich in de ontwikkeling van een participatief expertisenetwerk van en voor hulpverleners. Dit netwerk omvat een regionale als een bovenlokale poot. Zowel in Antwerpen als in Brussel worden expertgroepen en actiegroepen opgezet, waarbij uitwisseling en inspiratie centraal staan.
Lokale en bovenlokale kennis en ervaringen worden verzameld, en ontsloten via een helpdesk en website. Dit kan onder meer via een online forum, chatfunctie, telefonisch advies en/of een digitale bibliotheek.

Het projectteam is gestart in februari 2013 en in juni 2014 wordt het project afgerond.
Indien u vragen of suggesties heeft, mag u ons zeker contacteren:


 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC