Interculturalisering

  ::    ::    ::    ::    ::  

Powercare

'Powercare' is ontstaan als reactie op de vaststelling dat zelforganisaties, en ook V.O.E.M. vzw zelf, sinds geruime tijd een bijkomende functie op zich nemen. Men wordt namelijk geconfronteerd met vele welzijnsvragen vanuit de achterban, die men adequaat tracht te beantwoorden d.m.v. doorverwijzing naar de geschikte welzijnsactoren. Deze doorverwijsfunctie is echter een erg tijdsintensieve taak waarvoor men tot op heden niet erkend noch ondersteund wordt. Thans neemt men deze rol informeel op daar de vraag vanuit de achterban immens en onomstootbaar is.

Dit is echter niet evident gezien de beperkte middelen en mankracht. Via het project ‘Powercare’ wensen we de betrokken zelforganisaties (lidorganisaties van V.O.E.M. vzw Brussel en partnerorganisaties) en intermediairs te versterken zodanig dat ze zich ondersteund weten in bovenbeschreven doorverwijsfunctie. Naast VOEM vzw zijn ook Mangoboom in bloei, El Andino, Russisch huis, Almanar vzw, twee doorverwijspunten verbonden aan een moskee, zijnde Al Amal en Al Khalil en een doorverwijspunt verbonden aan een kerk, betrokken in dit project.

Deze ondersteuning zal vervolgens ten goede komen aan de achterban, die beter wegwijs zal gemaakt kunnen worden in het Brusselse welzijnslandschap. Concreet zal er onder meer gewerkt worden met vorming op maat, intervisietechnieken, informatiesessies, individuele ondersteuning en krachtenbundeling opdat er een sterk welzijnsnetwerk kan uitgebouwd worden. Hiervoor is de Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad (BWR) een belangrijke actor in het verhaal. Deze is nauw betrokken als ondersteuner en medestuurder van het project en vormt de link met de reguliere actoren in het welzijnsveld. Powercare, samen sterk rond welzijn!

Voor up to date informatie, houd deze webpagina zeker in de gaten. Meer info? powercare.voem@gmail.com

 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC