Memoranda gemeenteraadsverkiezingen 2012

Memorandum in de kijker:

Buurthuis Bonnevie: Als ik burgemeester zou zijn...

Bovenstaande video, geïnspireerd door het 'Memorandum voor het Recht op Wonen in Molenbeek, 2012' opgesteld door vzw Buurthuis Bonnevie en vzw La Rue (de integrale tekst is terug te vinden op de website van Buurthuis Bonnevie of bij La Rue), is het resultaat van het engagement van de leden van ALARM die ijveren voor het recht op wonen voor iedereen.

ALARM wordt gesteund door het Buurthuis Bonnevie. De leden van de groep zijn mensen die slecht behuisd zijn. Ze hopen op structurele veranderingen van de woonmartk, wisselen in dat verband hun ervaringen uit en alles wat ze leren over hun rechten en hun plichten ivm huren. ALARM voert acties op lokaal, regionaal, nationaal en zelfs Europees vlak, met als enig doel : hun stem te laten horen bij de overheid.


Andere memoranda:


 • Manifest jeugdbeleid Sint-Jans-Molenbeek

  Brede School Molenbeek stelde in samenwerking met andere jeugdorganisaties in Molenbeek een manifest op met aanbevelingen voor een degelijk jeugdbeleid.

 • Minderhedenforum: Memorandum Brussel

  Het Minderhedenforum treedt op als spreekbuis van de etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel en is een koepel van 13 erkende federaties van zelforganisaties van etnisch-culturele minderheden, die samen meer dan 1500 zelforganisaties over heel Vlaanderen en Brussel ondersteunen.

  In dit memorandum volgt na een 10-puntenlijst een volledige lijst met alle aanbevelingen, zowel horizontaal als per beleidsdomein.

 • Memorandum Dringende Medische Hulp voor mensen zonder wettig verblijf

  Het Jaarboek Armoede en Sociale uitsluiting (2011) van OASeS stelt dat slechts 1 op 2 mensen zonder wettig verblijf de procedure Dringende Medische Hulp kennen. In België garandeert deze procedure mensen zonder wettig verblijf het recht op gezondheidszorg. Dit cijfer geeft een eerste indicatie dat de toegang tot gezondheidszorg voor deze groep onvoldoende gegarandeerd is. Ook indien mensen op de hoogte zijn van dit recht, slagen ze er niet steeds in om dit af te dwingen.

  In dit memorandum schetst de Werkgroep Dringende Medische Hulp een aantal Brusselse knelpunten en formuleert concrete aanbevelingen om de toegang tot gezondheidszorg voor deze doelgroep te bevorderen. De vzw’s JES, Pigment, Medimmigrant, Samenlevingsopbouw Brussel en Dokters van de Wereld schreven mee aan dit memorandum. Zij werden hiervoor ondersteund door artsen uit het Maison Médicale Aster (Schaarbeek) en de huisartsenpraktijk Renfort in (Molenbeek). Heel wat verenigingen hebben dit memorandum ondertussen onderschreven, waaronder ook de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad.

 • Ieders stem telt!

  De twaalf werken voor gemeenten en OCMW’s.
  Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende lokale legislatuur.


  Dit is een gemeenschappelijk memorandum van de sector Samenlevingsopbouw, CAW Federatie, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk / Vlaams straathoekwerkoverleg, het Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, Welzijnsschakels en Welzijnszorg.


 • Memorandum Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.

  Het Steunpunt heeft in dit memorandum zijn belangrijkste aanbevelingen gegroepeerd voor de bevoegdheden van de gemeenten. De voorstellen in dit document dragen alle bij tot één en dezelfde doelstelling: het herstellen van de voorwaarden voor menselijke waardigheid en voor de uitoefening van de rechten van de mens, die ondermijnd worden door armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.


 • Memorandum Jeugdwelzijnswerk

  De tekst van dit memorandum kwam tot stand in overleg met jeugdwelzijnswerkingen in de grotere centra: vzw Jong (Gent), Kras Jeugdwerk vzw (Antwerpen), ROJM vzw (Mechelen), D’broej vzw (Brussel) en GIGOS vzw (Genk).

  Van de lokale besturen verwacht het jeugdwelzijnswerk dat zij zich in de komende beleids-periode daadwerkelijk inzetten voor:
  • Een lokaal sociaal basisbeleid dat bijdraagt tot maatschappelijke integratie.
  • Een lokaal beleid dat ontmoeting waardeert en het gebruik van de openbare ruimte aanmoedigt.
  • Een lokaal vrijetijdsbeleid dat individuele en collectieve kansen biedt tot informeel le-ren.
  • Een zorgzaam lokaal beleid dat aanspreekbaar is en zijn burgers ondersteunt.

  Lokale besturen dragen in veel van deze terreinen niet de hoofdverantwoordelijkheid, toch kan het lokale beleid in elk van deze domeinen een groot verschil maken.


De BWR onderschrijft alle gepubliceerde memoranda.
Wilt u uw memorandum ook in de kijker zetten, stuur dit dan door naar info@bwr.be. Als we ons er achter kunnen scharen, krijgt het hier een plaatsje.

 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC