Week van de Brusselse thuislozenzorg

Sinds 2000 organiseren het Kenniscentrum WWZ/Regio-Overleg Thuislozenzorg, de Bico Federatie, de AMA - Fédération des maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abri en het CMDC (Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie) om beurt en in partnerschap 'De week van de Brusselse thuislozenzorg'. Het doel van deze week is om via ontmoeting en uitwisseling van praktijkervaring de contacten te bevorderen tussen de Nederlandstalige, Franstalige en bicommunautaire thuislozenvoorzieningen maar ook een brug te slaan naar andere sectoren die met hetzelfde publiek en dezelfde problematiek worden geconfronteerd.

Bijzonder aan dit project is dat de welzijnswerkers elkaar opzoeken op de werkplek, in de voorziening, zodat ze hun ervaringen kunnen delen en hun werking kunnen vergelijken. Op die manier komt er netwerking tot stand over de taalgrenzen en de schotten tussen de sectoren heen.

Elk jaar wordt een thema gekozen en nodigt de thuislozensector een belendende sector uit om hun deuren te openen voor bezoekers (deelnemen). De diensten uit beide sectoren krijgen de gelegenheid om hun projecten, opdrachten, werking en ervaringen rond het thema voor te stellen. De bedoeling is dat de welzijnswerkers uit de thuislozenzorg en de ‘uitgenodigde’ sector bij elkaar op bezoek gaan.

Deze uitwisselingsmomenten overschrijden de taalgrenzen. Iedereen spreekt de taal die hij wil. Indien nodig kan de vertaling worden geregeld.

Naargelang de editie wordt er een studiedag georganiseerd om de week af te sluiten.

Het programma voorziet elke werkdag gratis bezoeken gedurende 3 tijdsloten:
9 uur – 10.30 uur
11.30 uur – 13 uur
15 uur – 16.30 uur

Naargelang de mogelijkheden van elke gastorganisatie worden groepen van 8 tot 20 bezoekers gevormd.

De welzijnswerkers kunnen zelf hun programma samenstellen maar de inschrijving is verplicht.

16e EDITIE

Deze editie sluit aan op het symposium 'Welke woonbegeleiding voor vrouwen die het slachtoffer zijn van echtelijk geweld?' dat door de AMA in november 2016 werd georganiseerd.

Deze 16e editie heeft dus als thema 'Partnergeweld en intrafamiliaal geweld: praktijkuitwisselingen'. Alle organisaties actief in de begeleiding van slachtoffers worden uitgenodigd om aan dit project deel te nemen.