Thema 2017: Partnergeweld en intrafamiliaal geweld: praktijkuitwisselingen

In het verlengde van het symposium 'Welke woonbegeleiding voor vrouwen die het slachtoffer zijn van echtelijk geweld?' dat in november 2016 door AMA werd georganiseerd, heeft de 16e editie van de week van de Brusselse thuislozenzorg ‘Partnergeweld en intrafamiliaal geweld: praktijkuitwisselingen’ als thema.

De sector van de thuislozenzorg die sterk betrokken is bij de tijdelijke huisvesting en begeleiding van talloze slachtoffers van geweld wil met dit evenement de actoren voor slachtofferhulp ontmoeten en de samenwerking versterken.